top of page
Just Hukuk | Enerji, Rekabet ve Telekomünikasyon Hukuku

Enerji, Rekabet ve Telekomünikasyon Hukuku

Bu alanda, 

Elektrik Piyasası Kanunu, Doğal Gaz Piyasası Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki lisans ve para cezaları,

Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan kapsamındaki birleşme ve devralma ile para cezaları,

Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki tüketicinin korunmasına yönelik düzenleyici işlemler, ara bağlantı sözleşmeleri, baz istasyonları ile para cezalarından kaynaklanan uyuşmazlıklara dair dava, istinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmetlerini kurucumuzun Danıştay 13.Dairesi'nden kazandığı bilgi ve tecrübemizle profesyonel olarak sunuyoruz.

bottom of page