top of page
Gelir, kurumlar, katma değer vergisi, gümrük ve ithale ilişkin vergiler, özel tüketim vergisi, gider vergileri, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, emlak vergisi, köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, Harçlar Kanununa ilişkin   para cezaları ve bu cezaların tahsili amacıyla tesis edilen işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklara dair dava, istinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmetleri

Vergi Hukuku

Bu alanda, 

Gelir, kurumlar, katma değer vergisi, gümrük ve ithale ilişkin vergiler, özel tüketim vergisi, gider vergileri, motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, damga vergisi, emlak vergisi, köy, belediye ve özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların diğer gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, Harçlar Kanununa ilişkin 

para cezaları ve bu cezaların tahsili amacıyla tesis edilen işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklara dair dava, istinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmetlerini deneyimli kurucumuz ve hukukçu meslektaşlarımız ile sunuyoruz.

bottom of page