top of page
Just Hukuk | Devlet Memurları Kanunu, Kamu Personel Hukuku, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, Yükseköğretim Mevzuatı

İdare Hukuku

Bu alanda başta

Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunlara tabi kamu görevlileri hakkındaki atama, nakil, disiplin cezası, meslekten ihraç, sözleşme yenilememe, sözleşme feshi işlemleri,

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mevzuatına tabi meslek mensuplarına dair işlemleri,

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait işlemler ile işyerlerine verilen idari para cezaları, işyerlerinin denetimi, tahliyesi, faaliyetten men’i, geçici ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin işlemler,

Yükseköğretim mevzuatından (öğretim elemanlarının göreve son verme, disiplin ve özlük işleri dahil) kaynaklanan işlemler,

Öğrenci ve öğrenim ile alakalı işlemler,

Umumi Hıfzıssıhha Kanunundan kaynaklanan işlemler,

Tüketicinin korunması mevzuatından kaynaklanan idari işlemler ve para cezalarına,

karşı açılacak davalarda danışmanlık ve dava, istinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması hizmetlerini kurucumuzun Danıştay ve İdare Mahkemelerinde kazandığı bilgi ve tecrübemizle profesyonel olarak sunuyoruz.

bottom of page