top of page
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, özgürlük ve güvenlik, adil yargılanma, kanunsuz ceza olmaz, özel hayata saygı, düşünce, vicdan, din, ifade özgürlüğü, etkili başvuru, ayrımcılık yasağı ve mülkiyet hakkı, Anayasa Mahkemesi bireysel başvurusu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusu, Just Hukuk, Enes Yıldız

İnsan Hakları Hukuku

Bu alanda,

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan başta yaşam hakkı, işkence yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, kanunsuz ceza olmaz ilkesi, özel ve aile hayatına saygı hakkı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, etkili başvuru hakkı, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü, ayrımcılık yasağı ve mülkiyet hakkı olmak üzere temel haklarının korunması için danışanlarımıza Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurularında Louvein Üniversitesinden edindiğimiz bilgi ve tecrübemizle profesyonel olarak yardım ediyoruz.

bottom of page