top of page
Just Hukuk | Kamu İhale Kanunu,  Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet İhale Kanunu

İhale Hukuku

Bu alanda, 

Kamu İhale Kanunu,  Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunlara tabi olmadığı belirtilen ihaleler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan tüm ihalelere ilişkin başta,

İhale ilanları,

İdari şartnameler,

Teknik şartnameler, 

İş deneyim belgesi gibi ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri,

Aşırı düşük teklif bedel sorgulama işlemleri,

İhalelere katılmaktan yasaklılığa dair işlemlere yönelik dava, istinaf ve temyiz dilekçelerinin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmetlerini kurucumuzun Danıştay 13.Dairesi'nden kazandığı bilgi ve tecrübemizle profesyonel olarak sunuyoruz.

bottom of page