top of page
  • Yazarın fotoğrafıEnes Yıldız

Türkiye'de İdari Davalar

Güncelleme tarihi: 4 May 2023

İdari davalar, idari işlemlere karşı açılan davalar olarak tanımlanır ve kamu hukuku alanında yer alırlar. Türkiye'de idari davalar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile düzenlenmektedir.

İdari davaların açılabilmesi için öncelikle idari işlemin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İdari işlem, idari bir makam tarafından gerçekleştirilen ve hukuki sonuç doğuran her türlü işlem olarak tanımlanabilir. Örnek olarak, bir vergi cezası, bir belediye kararı veya bir kamu kurumunun atama işlemi gösterilebilir.

İdari işlemi alan kişi veya kuruluş, bu işleme karşı objektif bir neden göstererek idari yargıya başvurabilir. İdari yargı, idari işlemleri inceleyen ve bu işlemlere ilişkin davaları çözen yargı mercilerini ifade eder. Türkiye'de idari yargı sistemi, idari dava açma hakkına sahip kişi veya kuruluşların dava açabileceği idari mahkemeler, istinaf mahkemeleri ve Danıştay'dan oluşur.

İdari davaların açılması için belli bir süre sınırı da vardır. İdari işlemin tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde idari dava açılması gerekmektedir. Ancak, bu süre bazı durumlarda farklılık gösterebilir. Örneğin, idari işlemin tebliğ edilmediği durumlarda süre, işlemin öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

İdari dava süreci, genellikle mahkeme öncesi ve mahkeme sonrası aşamalardan oluşur. Mahkeme öncesi aşamada, dava açan kişi veya kuruluş, idari işlemi tebliğ eden makama karşı itiraz dilekçesi sunar. Bu aşamada, makamın kararını değiştirip değiştirmeyeceği incelenir. Eğer makam kararını değiştirmezse, idari dava açma hakkı doğar ve davacı, idari mahkemeye başvurabilir.

Mahkeme sonrası aşamada ise, idari mahkemenin kararına itiraz edilebilir. Bu aşamada, istinaf mahkemesi veya Danıştay devreye girer. İstinaf mahkemesi, idari mahkemenin kararını inceleyerek hukuka uygun olup olmadığını değerlendirir. Danıştay ise, istinaf mahkemesinin kararına itiraz edilmesi halinde, idari davaların en üst merciidir ve kararları kesindir. Bununla birlikte, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki hakları ilgilendiren davalarda Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru hakkı bulunmaktadır. Just Hukuk olarak kurucumuz Enes Yıldız'ın Danıştay ve İdare Mahkemelerindeki 5 yıllık tecrübesi ile sizlere profesyonel olarak hizmet sunmak için yanınızdayız.

Türkiye'de İdari Davalar, Just Hukuk, İdare Mahkemesi Dava Dilekçesi, İdari Dava

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page